Kommer 5G hem bredband ersätta fast bredband?

Just nu är fast bredband kungen, med mycket bredare tillgång än 5G. under tiden är 5G bredband endast tillgängligt i en handfull storstadsområden.

På medellång till lång sikt kan dock saker och ting se annorlunda ut. Det finns ett stort behov av en bredbandslösning som erbjuder nästa nivå nedladdning och uppladdningshastigheter, och just nu traditionella fasta bredband misslyckas med att uppfylla detta behov här i Storbritannien. Så sent som i juli 2020 uppskattades det att endast tre miljoner bostäder i Förenade kungariket hade tillgång till fullt fiberbredband. Resten av oss har bara tillgång till FTTC (fiber till skåpet), vilket är mycket långsammare.

5G hem ADSL bredband lovar en snabb och effektiv lösning på 17 miljoner brittiska bostäder fortfarande beroende av denna föråldrade standard. Det kräver inga kostsamma och tidskrävande investeringar i FTTP-infrastruktur, vilket tenderar att innebära att gräva upp vägar. Openreach uppskattar inte att det kommer att drabba 20 miljoner FTTP-anslutna hem och företag fram till en tid mellan 2025 och 2030.

Utöver det kommer det alltid att finnas avlägsna hem och företag som inte får tillgång till någon form av fast bredbandslösning. För sådana människor kan 5G bredband väl bilda en permanent lösning.

Här på ADSL.se kan du läsa mer om olika typer av bredband via adsl.