Vad är en VPN-plats-till-webbplats?

En VPN använder en gateway-server för att ansluta dig till hela nätverket på en plats via nätverket på en annan plats. Det flesta VPN-platser som ansluter mot internet använder IPsec. I stället för att då använda sig av det offentliga nätet.

VPNS: er definieras ofta mellan speciella datorer, och i de flesta fallen är detta servrar i speciella datacenter. Numera har nya hybrid åtkomstsituationer lyckats att förvandlat VPN-gateways i molnet, och detta fixas vanligtvis med en väldigt säker länk från molntjänsten till det interna nätverket.